QUADRIFORM

Special Solutions

DESCRIPCIÓN

• Poziome obracanie paczek o 90o, ustawiając przednią część tak, aby podążała swoją ścieżką i ułatwiając odczyt etykiet.
• Za pomocą specjalnej małej szyny z zaokrąglonymi kołami, symulowany jest stół z wielokierunkowymi kulami, zwiększając punkty styku i unikając tego, aby skrzynie „zakotwiczały się” w łożyskach.
• Dzięki rozmieszczeniu kul, ułatwia się automatyczną rotację towarów o około 80o
• Możliwość personalizacji za pomocą Logo na centralnym tablecie.


APLICACIONES

• Stoły transportujące, obracające się o 90o
• Połączenia przenośników
• Stoły produkcyjne, do obsługi.
• Wszechstronny dla struktur Lean, taśm transportujących, przenośników rolkowych...


Quadriform
S.002