CARRIL HI-LOAD

CARTON FLOW

CARRIL HI-LOAD

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 1,1 mm
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament del 4%, depenent del tipus de caixa
• Color: negre


APLICACIONS

• Lliscament per gravetat de tot tipus de caixes
• Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscament de materials robustos a maquinària
• Alta resistència davant l’impacte al punt d’aprovisionament de material
Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=33 P=66
H0000 H0100
P=33 P=66
1,134 0,966